Slikposer godteposer juletræsfest, fastelavnsfest slik slikposen

AZo

Azofarvestoffer er en gruppe af syntetiske farvestoffer. Der findes 10 forskellige azofarvestoffer, som er tilladt i begrænsede mængder i en lang række fødevarer.

Azofarvestoffer er en gruppe af syntetiske farvestoffer, der alle indeholder den såkaldte "azo-gruppe". Der findes 10 forskellige azofarvestoffer, som er tilladt i begrænsede mængder i en lang række fødevarer i EU.

Nogle af farvestofferne har den egenskab, at de er meget stabile i væsker, inkl. alkoholiske væsker, hvorfor stofferne typisk anvendes i drikkevarer med alkohol.

Andre azofarvestoffer anvendes til meget specifikke fødevarer, blandt andet spiselige osteskorper og kippers, og de indtages derfor i meget små mængder.

Risikovurdering

Alle azofarvestoffer er ligesom andre tilsætningsstoffer risikovurderet af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), og der er fastsat ADI-værdier (anbefalet dagligt indtag) for stofferne. Ud fra ADI-værdierne har man fastsat grænseværdier for anvendelse af stofferne i de enkelte fødevarer, så der ikke er risiko for at forbrugerne samlet får for meget af stofferne gennem en almindelig varieret kost.

Mærkning

Farvestofferne skal som alle andre tilsætningsstoffer mærkes på de fødevarer, hvori de anvendes. Ifølge tilsætningsstofforordningen 1333/2008/EC er der fra den 20. juli 2010 ekstra krav til mærkning af 5 azofarvestoffer og 1 ikke-azofarvestof.

Det drejer sig om:

• E 102 Tartrazin

• E 110 Sunset Yellow FCF

• E 122 Azorubin

• E 124 Ponceau 4R

• E 129 Allura red

• E 104 Quinolingult (ikke-azofarvestof)

Fødevarer der indeholder farvestofferne, skal mærkes med teksten: "Kan have negativ indvirkning på børns aktivitet og koncentrationsevne". Mærkningskravet blev vedtaget efter at et studie i 2008 (det såkaldte ”Southampton studie”), såede tvivl om stoffernes effekt på børns adfærd. EFSA har vurderet studiet og efterfølgende lavet en grundig revurdering af farvestofferne. Ifølge EFSAs udtalelser er der intet, der tyder på at der er en sammenhæng mellem de pågældende farvestoffer og adfærdsmæssige virkninger. Et flertal i Europa-Parlamentet har dog alligevel valgt at fastholde mærkningskravet.